Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Gratis kollektivtrafik - visst lönar det sig | quistbergh.se

Gratis kollektivtrafik - visst lönar det sig

En version av denna text har tidigare publicerats i: Dagens ETC 1997-10-09. Texten © författaren/författarna. För eftertryck krävs tillstånd från författaren/författarna. Men om du vill skriva ut och läsa artikeln eller ge den till en god vän går det givetvis bra. De är till för att spridas. Om du har frågor, gå till kontakt.
Dokumentadress: [http://www.quistbergh.se/view/63]
Tipsa en vän om denna artikel, klicka här. Skriv ut denna artikel, klicka här.

Gratis kollektivtrafik leder till en bättre miljö och ökad rättvisa. Ändå säger de flesta politiker att det är omöjligt att genomföra. Kostnaderna skulle bli alldeles för höga. Men det är inte sant. Gratis kollektivtrafik är lönsam. Låt oss börja med att titta på Ockelbo.

Text: Fredrik Quistbergh 


De 6500 invånarna i Ockelbo kommun i Gästrikland kan sedan 1995 åtnjuta gratis kollektivtrafik. Och det utan att betala höjd skatt eller att kommunen på annat sätt sparar in för att subventionera gratisåkandet. Den fria kollektivtrafiken är nämligen ingen utgift, det är en besparing.
- Det var en gammal dam i 80-årsåldern som fick mig att inse problemet. För henne fanns det få turer att välja på till tätorten med tider omöjliga att passa. Men hon såg ju dagligen flera taxibilar gå förbi hennes hus och undrade om hon inte kunde åka med dem istället. Det blev en aha-upplevelse som väckte tanken att det här borde det gå att göra någonting åt, berättar planeringssekreteraren för Ockelbo kommun, Olle Tiderman.

Och visst gick det. Trafiken och resandet har fyrdubblats efter att man infört Kuxasystemet, som det nya trafiksystemet kallas. En enkät, baserad på 800 slumpvis utvalda ockelbobor, visar att hälften (51%) av resenärerna kunde tagit bilen istället för bussen och 75% uppgav att de skulle åka mindre eller mycket mindre om resan inte var gratis. Trots tätare turer och fler busslinjer har kostnaderna inte ökat.
 - Det normala är ju att man lägger ned glesbygdstrafiken och satsar mycket på olika kommunikationer. Taxibilarna kör sitt, skolbilarna sitt och linjebussarna går sin trafik. Men vi har gjort tvärtom och samlat allting i samma kasse, fortsätter Olle Tiderman.

Ändrad planering och samlad upphandling ligger alltså bakom Ockelbos erbjudande. Men inget system är perfekt. Lanthandeln har tappat i försäljning eftersom flera valt att åka in till tätorten och handla. Dock är fördelarna fler än nackdelarna enligt Olle Tiderman.
 - Det är ju en servicefråga, t ex att en familj endast behöver ha en bil. Man vet att ungarna kan ta sig hem utan att man behöver hämta. Vi har också märkt att fler pensionärer börjat åka för att besöka varandra eller en vän på hemmet.
 Den största vinnaren är ändå miljön tycker Olle Tiderman.
 - Cirka 30% av landets befolkning bor i glesbygd och skulle fler följa vårt exempel skulle det få stora miljömässiga effekter.

ETC har tagit fram siffror på vad det skulle kosta för Sveriges största stad att införa gratis kollektivtrafik. Och vi kan avslöja att rent ekonomiskt skulle det bli en vinst för de flesta stockholmare. Stockholms Lokaltrafik får årligen in cirka 2,2 miljarder i biljettintäkter. För att kunna införa fri kollektivtrafik behöver vi alltså ersätta biljettintäkterna på något sätt. Det kan man göra med en skattehöjning.
 Höjs kommunalskatten med 1:05 kronor till förmån för gratis kollektivtrafik blir det en vinst för alla som idag betalar för att åka kollektivt och som tjänar under 40 000 kr!

 Ett exempel. Karin som varje vecka har en utgift för ett SL-kort och en månadsinkomst på 15 000 kronor skulle gå med 211 kronor i vinst när kollektivtrafiken blir avgiftsfri. Och de stora vinnarna är de som väljer att ställa bilen hemma.
 Har man en bil där bensin, parkeringsavgift, försäkring och avskrivningar kostar ca 800:- i månaden och har en inkomst på 18 000:- blir vinsten hela 623:- per månad.

 Men. Om fler väljer att åka kollektivt då ökar ju kostnaderna eftersom det behövs fler tunnelbanor och bussar. Det är sant. Men säg att man låter även dessa investeringar betalas genom höjd skatt. Då behöver man höja kommunalskatten med 2:05 kronor. Fortfarande blir det ändå en vinst för alla med en månadsinkomst på 18 000 kronor eller mindre och som idag köper ett SL-kort. Vinnare är även de med en månadsinkomst på
 40 000 kronor eller mindre som väljer att ställa den dyra och förorenande bilen hemma, de får också mer pengar i plånboken. Denna extra skattehöjning skulle leda till ett kapital på 2,2 miljarder som kommunen investerar för att bygga ut kollektivtrafiken.

Vinnare på gratis kollektivtrafik är med andra ord alla som tjänar under 18 000 och idag åker kollektivt och alla som tjänar under 40 000 och ställer sin bil. Men vilka förlorar? Jo, de riktiga höginkomsttagarna. Och så de riktiga miljöhjältarna, dvs de som avskaffat både bil och buss och tar sig cyklande genom staden. De får i exemplet bara höjd skatt. Men även dessa skulle naturligtvis tjäna på en bättre stadsmiljö.
I exemplet Stockholm finns det även pengar att hämta på annat håll. Nämligen från det omdebatterade Dennispaketet som nu bytt namn till Uusmannpaketet efter kommunikationsministern Ines.
 - Just nu pågår ett politiskt rävspel mellan Stockholms kommun och regeringen om vem som ska betala mest. Idag rör sig satsningen om cirka 25 miljarder kronor, säger Jan Valeskog, sakkunnig borgarrådssekreterare i Stockholm.
 Lägg därtill kapitalkostnader (exempelvis räntor) på cirka 2,5 miljarder kronor per år. Varför inte satsa exempelvis fem av dessa miljarder på investeringar i den nya avgiftsfria kollektivtrafiken. Fler linjer och tätare turer så att kollektivtrafiken även för de stressade blir det bästa alternativet. För vem vill ha bredare vägar när det finns gratis tunnelbana, buss eller spårvagn?
 Det behövs alltså inte skattehöjningar för investeringarna. Bara omprioriteringar.

I Ockelbo började det hela med en tanke. En tanke som mynnade ut i Kuxatrafiken och exemplet finns där för andra att anpassa till deras behov. Ordet kuxa är gästrikemål och betyder se, titta. Och det är många som kikat närmare på Ockelbos framgångar berättar OlleTiderman.
 - Intresset är stort. Vi har fått otroligt många förfrågningar från politiker, kommuner och länstrafikbolag. Men hitintills är det ingen som tagit efter. De mest snackar.

Faktaruta: Är du vinnare eller förlorare?
Gratis kollektivtrafik för Stockholm.
Förutsättningar: Höjd kommunalskatt med 1:05 kr.
Utbyggnad av kollektivtrafiken betalade genom omprioriteringar i Dennispaketet.

 

Inkomst  Höjd skatt SL* Billig bil->SL*  Dyr bil->SL*   Bilåkande*
 10 000 -87 +268 +353  +713  -87
 15 000  -144  + 211  +296  + 656  -144
18 000   -177  +178  +263  +623  -177
 25 000  -249 +106  +191  +551  -249
 40 000  -402  -47  +38  +398  -402
 75 000  -760  -460 -320   +40 -760

 * SL = SL-kort med rabatter ger 355 kronor i snitt/i månaden.
 * Billig bil utbytt mot SL-kort = Du som endast betalar bensin och parkeringsavgift. I exemplet 440 kronor per månad.
 * Dyrare bil utbytt mot SL-kort = Som ovan plus avskrivningskostnader (för lånet på bilen). I exemplet 800 kronor per månad.
 * Bilåkande = Du som fortsätter ta bilen trots att gratis kollektivtrafik finns att tillgå.


> Tipsa en vän


Användarinloggning

quistbergh.se nyhetsbrev