Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Fort Europa | quistbergh.se

Fort Europa

En version av denna text har tidigare publicerats i: Megafon 4/2001. Texten © författaren/författarna. För eftertryck krävs tillstånd från författaren/författarna. Men om du vill skriva ut och läsa artikeln eller ge den till en god vän går det givetvis bra. De är till för att spridas. Om du har frågor, gå till kontakt.
Dokumentadress: [http://www.quistbergh.se/view/16]
Tipsa en vän om denna artikel, klicka här. Skriv ut denna artikel, klicka här.

Kanske befinner du dig mitt i ett krig. Kanske riskerar du dödsstraff för att ha startat en skola för unga flickor. Kanske polisen dödar din far, våldtar din mor och nu är de ute efter dig. Skälen till att människor tvingas fly är många. Men i Schengenland talar vi hellre om visumtvång, återtagandeavtal och säkert tredje land. Välkommen till Fort Europa.

Text: Fredrik Quistbergh


Söndagen den 25 mars i år blev Sverige medlem i Schengenfamiljen. Syftet med Schengen är att öka den ”fria rörligheten för personer, varor, tjänster och kapital” inom de femton länder som just nu är EU-medlemmar. Ett annat syfte är att arbeta mot internationell kriminalitet och ”illegal invandring”. Under de senaste tio åren har svenska regeringar, både socialdemokratiska och borgerliga, sten för sten varit med och byggt upp Fort Europa.
– När man ser alla de här åtgärderna får man intrycket av att det är vi som känner oss hotade, säger Sanna Vestin.
– Det är mycket märkligt. Det är som att flyktingpolitiken blivit till en fråga om hur vi ska skydda oss mot flyktingar och inte hur flyktingarna ska skyddas.
Sanna Vestin är redaktör för tidskriften Artikel 14 som ges ut av Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd (FARR). Tidningen har fått sitt namn efter artikel 14 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna som lyder:
”Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse.”
Under flera år har hon följt och granskat de beslut som formar dagens flyktingpolitik. Här är ett urval av de nya krav och bestämmelser som tillsammans bildar Fort Europa.

VISUMTVÅNG
EU-länderna har infört visumtvång mot 130-talet olika länder. Visum söks på ambassaden men en person som söker visum och misstänks för att vara på flykt och vilja stanna i landet blir nekad.
– I medierna förekommer snorkiga formuleringar om att asylsökande minsann inte sökt från sitt hemland utan tagit sig hit på något besynnerligt sätt och söker först när de är här, säger Sanna Vestin.
– Men det är så det måste gå till enligt svensk lag. Är man på flykt och söker visum på grund av det är man tvungen att ljuga. Avslöjas det att du ljuger kan du få nej på grund av det. Dessutom kanske landet befinner sig i krig och det är omöjligt att nå ambassaden. Eller så kanske ambassaden hårdbevakas av just dem du flyr ifrån. Därför tar sig folk ut den illegala vägen. Många tar hjälp av så kallade flyktingsmugglare som kan vägarna eller säljer falska pass.

ÅTERTAGANDEAVTAL
Under de senaste åren har EU-länderna upprättat så kallade återtagandeavtal med olika länder. Det gäller dels länder folk flyr ifrån med även länder som flyktingar reser igenom. Sverige försökte exempelvis under lång tid förhandla fram ett avtal med forna Jugoslavien för att de skulle ta tillbaka de tusentals flyktingar som flydde undan kriget. För att få länderna att skriva på återtagandeavtalen kan EU använda löften om handelsavtal eller biståndssamarbete som påtryckningsmedel.

FLYGPLATSAGENTER
Huvudregeln är att den som flyr ska få skydd i det land hon/han först kommer till. Men om det landet inte vill eller kan erbjuda skydd har man rätt att fortsätta. Sverige har bland annat flygplatsagenter i Jordanien för att främst hindra folk från Irak att ta sig hit. Tidigare avvisades irakiska flyktingar som tagit sig till Sverige via Jordanien direkt tillbaka. Men när Sverige i ett av dessa fall fälldes i FN:s tortyrkommitté har man slutat med det. Däremot finns det ingen regel som
hindrar att flyktingarna stoppas innan de går på planet. Det är flygplatsagenternas jobb.

SÄKERT URSPRUNGSLAND & SÄKERT TREDJE LAND
Kommer du från ett säkert ursprungsland behöver du inte asyl. Kommer du till Sverige och har rest genom exempelvis Tyskland, som är ett säkert land, kan du inte söka asyl i Sverige utan måste söka i Tyskland. Det är myndigheterna i det land där flyktingen söker asyl som avgör vad som är säkert land.
– Konsekvenserna av dessa regler blir absurda, säger Sanna Vestin.
– Romer från Kosovo som lyckas ta sig direkt till Sverige får oftast uppehållstillstånd. Men Tyskland, ett land många tvingas resa genom, har inte samma praxis och där får de inte uppehållstillstånd. Detta trots att det faktiskt är livsfarligt att vara zigenare i Kosovo idag. Men du bedöms efter resväg och Sverige gränsar ju inte till så många länder som har krig och diktatur.

KRIMINALISERING
Trots att det nästan är omöjligt för en flykting att ta sig till Europa den legala vägen är myndigheterna misstänksamma mot dem som kommer hit med falska handlingar. I en del EU-länder fängslas alla som kommer in illegalt direkt. En annan nyhet är att Sverige tar fingeravtryck på alla asylsökande från och med fjorton års ålder. Fingeravtrycken samlas i informationssystemet EURODAC så att man kan kontrollera om personen sökt asyl i ett annat EU-land. Andra nya register är SIS och SIRENE. Bägge innehåller information om efterlysta såväl som asylsökande personer.

TRANSPORTÖRANSVAR
De flygbolag eller färjebolag som tar med sig personer som inte har giltiga resedokument ska bötfällas. Cirka 40 000 kronor per person kostar det för ett reseföretag att ta in en oönskad person i Schengenland. Detta gör att resebolagens egen kontroll ökat eftersom de inte vill betala böterna. Sverige har ännu inte infört transportöransvaret trots att det står i Schengenavtalet.

HÅRDARE BEVAKNING
I och med Schengeninträdet har både yttre och inre bevakning ökat. En utlänning måste ständigt bära med sig passet för att vara beredd på en kontroll. För att bo på hotell ska en utlänning kunna identifiera sig med passet. När det gäller de yttre gränserna måste alla som kommer från eller reser till ett land utanför Schengen granskas.

Trots alla dessa nya lagar och regler lyckas ändå folk ta sig igenom murarna runt Fort Europa. En del kommer på ett äkta visum och hoppar av. En del reser med falska handlingar. Men det kan kosta tiotusentals kronor, i värsta fall mer än hundratusen.
– Första klass är att ta flyget med falskt pass, säger Sanna Vestin.
– Tredje klass är lastrummet på en båt som släpper av dig i mörkret utanför stranden. Det är livsfarligt, du vet inte säkert om du kommer fram. Men om folk måste fly så måste de. En hel del kommer hit via anknytning, man gifter sig eller så kanske en person i familjen lyckas ta sig hit och då kan de andra komma efter. Det är betydligt billigare och mindre farligt. Därför förekommer det givetvis falska anknytningar.
Konsekvenserna av Fort Europa blir extra tydliga om man jämför ödet för de människor som försökte fly från krigen i forna Jugoslavien. När det var krig i Bosnien flydde hundratusentals människor till EU-länderna. I Tyskland, dit de flesta kom, fick de bara tillfälliga uppehållstillstånd. I Sverige fick cirka 40 000 bosnier permanenta uppehållstillstånd.
– Men när kriget bröt ut i Kosovo var muren uppbyggd och de som flydde kom inte utanför Makedonien och Albanien, säger Sanna Vestin.
– De flyktvägar som fanns för bosnierna existerade inte längre. Nu fanns visumtvång, återtagandeavtal och allt det här. Följden av detta kan vi tydligt se på TV-bilder från olika flyktingläger. Där bor hundratusentals av dem som rensats ut från Kosovo, Kroatien eller Bosnien. De kommer ingenstans och den minst sagt sargade Förbundsrepubliken Jugoslavien, som är en av världens största flyktingmottagare, måste ta hand om alla.
Vad kommer det att stå om Schengenavtalet och den här tidsperioden i våra historieböcker?
–    Tittar vi tillbaka på andra världskriget skäms många svenskar för vad Sverige inte gjorde för judarna och andra som förföljdes. Det var ett hårt motstånd mot att ta emot flyktingar och argumenten var desamma som man kan höra idag. Dels arbetsmarknadsskälet, exempelvis ville de svenska läkarna inte ha judar från Tyskland eftersom de skulle hota jobben. Dels sa man att om vi tar emot judar från Tyskland hjälper vi Hitler med att rensa ut dem han inte vill ha. På samma sätt sägs det om romer eller albaner, att vi skulle hjälpa Milosevic rensa ut dem. Det är ingen bra sak att folk flyr men de som flyr ska väl inte skickas tillbaka till det land de flytt ifrån. Det är ju det asylrätten handlar om. Den rätten har EU-länderna systematiskt urholkat. Jag hoppas att man skäms över det i framtiden. Men det är svårt att veta, kanske har asylrätten avskaffats helt.

Invandringen i siffror
Enligt statistik från Migrationsverket har antalet personer som invandrat till Sverige under de senaste fem åren varit i genomsnitt cirka 48 000 personer per år. Av dessa invandrare är 10 000-15 000 svenskar som återvänder. Ungefär 12 000 per år, en fjärdedel, är flyktingar. Resterande, varken svenskar eller flyktingar, utgör mer än 20 000 personer om året. Det är främst européer som kommer hit för studier eller arbete och även anknytningsfall. Samtidigt som människor invandrar (immigrerar) till Sverige flyttar (emigrerar) många från landet. Omkring 36 000 personer har varje år flyttat från Sverige under den senaste femårsperioden. Detta gör att den så kallade nettoinvandringen, förhållandet mellan dem som flyttar in och dem som flyttar ut, ligger på cirka 12 000 personer per år. Uttryckt i andra siffror: 1,4 promille av Sveriges totala folkmängd. En fullständigt normal nivå för de senaste femtio åren. Undantagen är 1969/70 då industrin värvade friskt för att de behövde mer arbetskraft och 1993/94 då en stor grupp asylsökande från forna Jugoslavien fick permanenta uppehållstillstånd. Snacket om att invandringen ökat explosionsartat och att de flesta invandrare är flyktingar är helt enkelt inte sant. Sant är däremot att människor flyttar omkring en hel del av olika skäl. Det har vi alltid gjort.

Mer om Schengen och Fort Europa
EU:s officiella webbplats hittar du på: http://europa.eu.int och riksdagens EU-sidor finns på: www.riksdagen.se  (klicka på ”EU-information”)  
Fortress Europe? – Nyhetsbrev om Schengen och flyktingpolitik. Sök i tidigare upplagor på: www.fecl.org
Artikel 14 – Artiklar ur tidigare nummer finns att läsa på: http://hem.passagen.se/asylum
Bok – ”Sidste ordet er ikke sagt – Schengen og globaliseringen af kontrol”, Thomas Mathiesen, 2001.
Du kan även, kostnadsfritt, ringa EU-upplysningen 020-250 000.


> Tipsa en vän


Användarinloggning

quistbergh.se nyhetsbrev