Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Stipendier för studiebesök i USA | quistbergh.se

Stipendier för studiebesök i USA

Kontakt & ansökan:

SVENSKA INSTITUTET

Adress: Box 7434,

103 91 Stockholm

Tel: 08 453 78 00. Fax: 08 20 72 48

E-post: si[nospam]si.se

Hemsida: www.si.se (klicka "Stipendier och bidrag")

Ansökan görs på särskilt formulär och två rekommendationsbrev skall bifogas.


Fonden instiftades i samband med Förenta Staternas 200-årsjubileum och avser att ge stipendium till s k opinionsbildare från Sverige resp USA för studiebesök i det andra landet i mellan 2-4 veckor.
Fondens stadgar föreskriver att fondmedlen skall användas för stipendium till opinionsbildare inom främst politik, förvaltning, massmedia, fackliga och andra organisationer, näringsliv, utbildning och kulturliv. Tillämpningen av dessa bestämmelser har anförtrotts åt fondens nämnd och Svenska institutets styrelse.
Följande principer tillämpas vid urvalet:
Stipendiatens syfte med besöket skall vara inriktat på aktuella samhällsfrågor i ettdera eller båda länderna. Stipendierna är avsedda för yrkesverksamma personer. Stipendierna ges inte för direkt yrkesutbildning eller konferensdeltagande och är heller inte avsedda som delfinansiering av en längre utbildning.
Syftet med besöket skall vara noggrant definierat, och en genomtänkt plan skall föreligga.
Stipendiaten måste ha den utbildning, erfarenhet och de språkkunskaper som behövs för att syftet med besöket skall uppnås.
Sökande som redan flera gånger besökt USA kan endast undantagsvis komma ifråga. Detsamma gäller beträffande sökande som kan antas ha goda möjligheter att få sitt besök finansierat från annat håll. Stipendierna är ej avsedda för grupper, dock kan två personer beviljas bidrag för samma projekt.
Stipendierna har de senaste åren utgått med 25 000 kronor för ensam sökande. Då två personer tillsammans tilldelas stipendium för samma studiebesök erhåller vardera personen ett lägre belopp.
Sökande som nämnden anser ha möjlighet att påverka expertopinion och/eller allmän opinion i Sverige ges företräde.


> lägg till ny kommentar | Tipsa en vän


Användarinloggning

quistbergh.se nyhetsbrev