Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Studenternas Stipendiestiftelse vid Mittuniversitetet | quistbergh.se

Studenternas Stipendiestiftelse vid Mittuniversitetet

Kontakt & ansökan:

Ansökan om stipendium ingives på särskild blankett till respektive Studentkår vid Mittuniversitetet. Dessa ansökningsblanketter tillhandahålles på Studentkårernas kansli.

Sista ansökningsdag den 1 mars (2011). Utdelningen av stipendium sker före vårterminens utgång, vanligtvis vid examensfirande.


Mittuniversitetet har en egen stiftelse vid namn Studenternas Stipendiestiftelse. Stiftare till denna är Studentkårerna vid Mittuniversitetet; Härnösand, Sundsvall, Örnsköldsvik och östersund. Syftet är att främja utbildning och forskning inom regionen.

Behörig sökande är den student som tillhör någon av de ovan nämnda Studentkårerna vid Mittuniversitetet samt har fullgjort sina skyldigheter gentemot respektive Studentkår.
Enligt stiftelsens stadgar utser Mittuniversitetets rektor ordförande och vissa ledamöter. Rektor har år 2008 utsett Börje Hörnlund till ordförande, docent Frank Wikström och docent Ingrid Zakrisson till ledamöter samt universitetslektor Eva Söderberg till suppleant.

Stipendium kan erhållas för följande ändamål:
    •    Stöd i första hand till grundutbildning samt till fördjupad utbildning och forskning vid Mittuniversitetet. Stöd i vissa fall till examensarbete/vetenskaplig uppsats
    •    För främjande av internationellt utbyte.
    •    Stöd för att öka och väcka intresse för forskningskarriär
    •    För resekostnader inom eller utom Sverige av synnerlig betydelse för utbildningen eller forskningen
    •    För utbildning fram till akademisk grundexamen vid socialt försvårande omständigheter (sjukdom, handikapp etc.)


> lägg till ny kommentar | Tipsa en vän


Användarinloggning

quistbergh.se nyhetsbrev