Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Svenska Akademiens stipendier & priser | quistbergh.se

Svenska Akademiens stipendier & priser

Kontakt & ansökan:

 

Svenska Akademien
Postadress:                               
Box 2118                                  
103 13 Stockholm

Besöksadress:
Källargränd 4, Gamla Stan, Stockholm 
Telefon: 08-555 125 00

För en fullständig lista över alla stipendier och priser, klicka här.


Svenska Akademien utdelar årligen ett stort antal priser och stipendier, varav en del utgår ur egna medel och en del ur donationsfonder som överlämnats till Akademien. Den totala årliga prissumman är cirka 2,5 miljoner kronor.

Belöningarna, av vilka de flesta avser litterära, språkliga och allmänt kulturella insatser, utdelas utan ansökan. Odd Zschiedrich, Kansliansvarig på Svenska Akademien, förklarar hur det fungerar (enligt mejlsvar 2010-03-20):

"Belöningar och stipendier som Akademien delar ut kan dessvärre inte sökas. De regleras av bestämmelser och regelverk som går tillbaka på donationsbrev eller testamenten, som noga föreskriver efter vilka kriterier respektive pris skall delas ut. I flertalet fall är det inte heller Akademiens pengar som delas ut, då dessa medel är låsta på externa konton och Akademien endast har ansvar för själva urvalsprocessen. Akademien belönar således oftast genomförda bedrifter på litteraturens eller lingvistikens område medan sökta stipendier i andra sammanhang ofta avser kommande arbeten eller forskaruppgifter."


> lägg till ny kommentar | Tipsa en vän


Användarinloggning

quistbergh.se nyhetsbrev