Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 "Politiken i Sverige är barnfientlig" | quistbergh.se

"Politiken i Sverige är barnfientlig"

En version av denna text har tidigare publicerats i: Dagens ETC 1997-11-20. Texten © författaren/författarna. För eftertryck krävs tillstånd från författaren/författarna. Men om du vill skriva ut och läsa artikeln eller ge den till en god vän går det givetvis bra. De är till för att spridas. Om du har frågor, gå till kontakt.
Dokumentadress: [http://www.quistbergh.se/view/66]
Tipsa en vän om denna artikel, klicka här. Skriv ut denna artikel, klicka här.

Politiken i Sverige är barnfientlig. Det säger nationalekonomen Stefan de Vylder i sin nya bok "Barn och ekonomisk politik". Dagens ETC har träffat honom och resultatet blev ett samtal om barnfientliga politiker och kostsamma besparingar, men också om hopp inför framtiden.

Text: Fredrik Quistbergh 


Nationalekonomen, författaren och debattören Stefan de Vylder är mest känd för sitt engagemang i tredje världens ekonomi. Men i sin nya bok har han koncentrerat sig på betydligt mer närliggande problem. Han anklagar svenska politiker för att driva en politik som är rent barnfientlig. Något han menar till och med syns i statistiken över hur många barn som föds.
 Inte sedan 1930-talet har barnafödandet varit så lågt som idag.
 - Statistiken visar att barnafödandet sjunkit mest hos de lågavlönade eller de som inte kommer in på arbetsmarknaden, säger Stefan de Vylder. Man har sett syskon eller goda vänner som har barn drabbas av nedskärningarna inom barnomsorg och utbildning. Är man då själv arbetslös, inte har kommit in i socialförsäkringssystemet och inte har någon egen bostad är det ju ganska naturligt att man väntar ett tag med att skaffa barn. Man vill för barnets eget bästa inte sätta det till världen.
Men samtliga politiker, med regeringen i spetsen, säger ju att de var tvungna till nedskärningar och att det värsta nu är över. Då borde ju även problemen vara över?
 - Visserligen gör man en del återställare och inför till exempel fri sjukvård för barn. Det är bra, men motiveringen för dessa återställare retar mig något fruktansvärt. Nämligen att man stramar åt i dåliga tider och delar ut i goda tider. Det är ett fullständigt perverst sätt att se på ekonomisk politik. Det är ju under dåliga tider som staten ska stå för sina förpliktelser och gärna öka stödet till de som har det svårt.
Många politiker skulle inte hålla med dig i ditt resonemang. I Anne Wibbles Nathalieplan gjordes besparingarna just för barnens skull. Genom besparingar skulle Sverige ledas ur krisen och mot en bättre framtid.
 - Om vi ser till vad som hänt är det precis tvärtom. Det började redan under regeringen Bildt och accelererade under Carlsson/Persson. När staten drar åt svångremmen blir det en vikande efterfrågan på hemmamarknaden (exempelvis att man inte går och klipper sig eller går på krogen i samma utsträckning). På så sätt ökar arbetslösheten i den privata sektorn.
 - Samtidigt tog man i med storsläggan mot den offentliga sektorn och skar ned med hundratusentals jobb. En politik som ökade arbetslösheten och fördjupade krisen.

 Enligt Stefan de Vylder har Sverige förlorat på 90-talets sparpolitik. Och ännu har vi inte sett alla konsekvenserna.
 - På kort sikt har vi producerat för lite varor och tjänster. På lång sikt vet ingen konsekvenserna. Men det gäller att se kostnaderna i ett mänskligt perspektiv. De kommer att dyka upp både på osynliga och synliga konton. De synliga kontona är exempelvis kriminalitet. En enda person som gör kriminell karriär kan kosta samhället upp till 20 miljoner kronor. Osynliga konton som kan komma att belastas är barns självkänsla och framtidstro. Pratar man med barnpsykologer förstår man hur hårdheten i samhället ökat. De ökade inkomstklyftorna och föräldrarnas arbetslöshet leder till att barnen tar skada. Den bästa investeringen i ett samhällsekonomiskt perspektiv är därför att satsa på barnen
 Stefan de Vylder menar att en barnvänlig politik kräver att arbetslösheten bekämpas. Om fler får jobb blir statens och föräldrarnas finanser bättre. Och får föräldrarna det bättre får barnen det också bättre.
 Många debattörer menar att vägen till nya jobb går via en mer flexibel arbetsmarknad. Detta ser de Vylder både som ett hot och ett löfte.
 - Flexibiliteten är en möjlighet för den som under en viss period i livet vill pröva på olika yrken. Men det är hemskt om kraven på ökad flexibilitet tvingar människor att flytta för att få ett jobb. Då glömmer man återigen bort barnen som inte mår bra av att ständigt flytta runt.

Hur gör man då politiken barnvänligare? I boken presenterar de Vylder tretton förslag till en barnvänligare statsbudget.
 - Politikerna ska sluta att köra med folk. De ska inte använda välfärdssystemet i konjunkturpolitiskt syfte (för att motverka svängningar i ekonomin). Välfärdssystemet ska ligga fast som ett ankare så att man känner trygghet.
 de Vylders förslag går ut på att återställa nivåerna i välfärdssystemet. Och att barnbidraget höjs till 1000 kronor per barn och månad. Men grundproblemet är fortfarande arbetslösheten, speciellt bland de unga. Sverige registrerade 1991-96 den snabbast växande arbetslösheten bland unga inom hela EU. En trend Stefan de Vylder vill vända genom att staten anställer fler.
 - För staten är det en god affär att offentliganställa. Det vi ser idag är ju en form av Svarte petterspel där kommunen sparar pengar genom att avskeda folk inom barnomsorg eller sjukvård. Det är ett väldigt inhumant system där människor ses som en belastning istället för en tillgång. Och även samhällsekonomiskt otroligt ineffektivt eftersom du sparar på kort sikt men förlorar på lång sikt. Det handlar om att ge fasta spelregler. Så att folk kan få tillbaka och dela med sig av den framtidstro som raserats under 90-talet.


> Tipsa en vän


Användarinloggning

quistbergh.se nyhetsbrev