Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Det moderna slaveriet | quistbergh.se

Det moderna slaveriet

En version av denna text har tidigare publicerats i: Megafon 2/2004. Texten © författaren/författarna. För eftertryck krävs tillstånd från författaren/författarna. Men om du vill skriva ut och läsa artikeln eller ge den till en god vän går det givetvis bra. De är till för att spridas. Om du har frågor, gå till kontakt.
Dokumentadress: [http://www.quistbergh.se/view/45]
Tipsa en vän om denna artikel, klicka här. Skriv ut denna artikel, klicka här.

Efter amerikanska inbördeskrigets slut 1865 avskaffades slaveriet. Eller? Sanningen är att idag beräknas cirka 27 miljoner människor världen över leva som slavar.

Text: Fredrik Quistbergh


Slaveri då och nu
Efter amerikanska inbördeskrigets slut 1865 avskaffades slaveriet. Eller?
Att den amerikanska handeln med infångade afrikaner stoppades är sant, men slaveriet har många ansikten. Och även om slaveri är förbjudet i internationell lag betyder det knappast att slaveriet är avskaffat. Men det moderna slaveriet ser inte ut som förr. Idag beräknas cirka 27 miljoner människor världen över leva som slavar. Här är några av orsakerna till det moderna slaveriet:
•Befolkningsexplosionen, som närmare tredubblat antalet människor på jorden. Den största befolkningsökningen har skett i länderna i Syd.
•Snabba sociala och ekonomiska förändringar, som gjort att människor tvingats flytta från landsbygden in till städerna. Väl i städerna är kampen om jobben hård och de som har begränsade, eller icke-existerande, sociala skyddsnät blir lätt utnyttjade.
•Korrupta regeringar världen över väljer att blunda för slaveriet, ibland för att de själva i högsta grad är inblandade. De som upprätthåller systemet kan hålla på utan att riskera något speciellt kännbart straff.

Slaveriforskaren Kevin Bales menar dessutom att det är billigare att köpa en slav idag än förr. Exempelvis kostade en genomsnittlig slav i den amerikanska södern under 1850-talet i dagens penningvärde cirka 320 000 kronor. Idag kostar en genomsnittlig slav cirka 720 kronor. Eftersom det är så billigt att köpa människor görs små ansträngningar att vårda sin ”investering”. En slav som blir sjuk, skadad eller ställer till problem dumpas snabbt.
Vinsten per slav är också i de allra flesta fall högre idag. En slav som plockade bomull i den amerikanska södern under mitten av 1800-talet genererade cirka fem procent i vinst varje år till plantageägaren.  Dagens slavar drar oftast in mycket, mycket mer pengar till sin ”ägare”. Slaveriforskaren Kevin Bales ser följande skillnader mellan det äldre och moderna slaveriet:

Äldre slaveri     Modernt slaveri
 Lagligt ägarskap eftersträvas    Lagligt ägarskap undviks
 Hög inköpskostnad   Låg inköpskostnad
 Låga vinster   Höga vinster
 Underskott av potentiella slavar   Överskott av potentiella slavar
 Långvarigt förhållande mellan ägare och slav  Kortvarigt förhållande
Etniska skillnader viktiga  Etniska skillnader inte speciellt viktigt

 

 

Vem är slav?
För att skilja slaveri från andra typer av brott mot mänskliga rättigheter finns olika kriterier. En slav är en människa som:
•Tvingas till arbete – genom hot fysiskt eller mentalt.
•Ägs eller kontrolleras av en ”arbetsgivare” - vanligtvis genom mental eller fysisk misshandel eller hot om fysisk eller mental misshandel.
•Behandlas som en vara - köps eller säljs som en ”egendom”.
•Fysiskt, eller via annat tvång, hindras att röra sig fritt – exempelvis låses in.

 

Vilka olika former av slaveri finns det?
Det finns flera olika typer av slaveri. Här är några exempel:
Skuldslavar – Den allra vanligaste formen av slaveri idag. Mellan 15 till 20 miljoner människor lever i skuldslaveri. De allra flesta blir skuldslavar genom att ta ett lån, exempelvis till medicin eller i kristider. Andra luras in i skuldslaveriet genom löften om välbetalt jobb. Ständigt får de höra av sin ”arbetsgivare” att skulden inte minskar utan ökat eftersom mat och boende ska betalas. Skulden går ofta i arv till nästa generation.
Tvångsslavar – Drabbar människor som olagligt värvas av regeringar, politiska partier eller enskilda individer och tvingas till arbete. Oftast under hot om våld eller andra straff.
Barnslavar – Barn som arbetar under extrema förhållanden. Miljoner och åter miljoner barn världen över arbetar mer än hälften av dygnets 24 timmar och nekas den skolgång och fritid som de har rätt till och som är nödvändig för deras utveckling.
Kommersiell sexuell exploatering av barn – Barn som exploateras för sitt kommersiella värdes skull genom prostitution, trafficking och pornografi. Det handlar ofta om barn som kidnappats och sedan tvingas in på sexmarknaden.
Trafficking – Transport och/eller handel med människor, vanligtvis kvinnor eller barn, över gränser. Den form av slaveri som ökar snabbast idag. Kvinnor som genom löften om arbete luras till andra länder för att sedan tvingas in i prostitution är den mest kända formen av trafficking. Men trafficking kan även handla om andra former av oavlönat arbete i hushåll eller fabriker.
Tvångsäktenskap – Drabbar i de allra flesta fall kvinnor eller flickor som säljs av sina föräldrar. De kan inte själva välja vem de vill gifta sig med och de tvingas ofta genom våld in i äktenskapet.
Traditionellt slaveri – Köpande och säljande av människor. Drabbar oftast barn som förs bort från sina hem alternativt ges bort som arv eller gåva.

 

Hur många slavar finns det?
Det är omöjligt att svara exakt. Vissa säger att 200 miljoner människor i världen idag är slavar och andra säger inga alls. Den siffran en av världens äldsta människorättsorganisationer, Anti-Slavery International, samt FN och Amnesty menar är den rätta är: 27 000 000. Det vill säga att 27 miljoner människor lever som slavar idag. Flest slavar finns i länder som Indien, Pakistan, Bangladesh och Nepal. Men slaveriet existerar över hela världen – trots att det är olagligt överallt. De flesta slavar tvingas arbeta inom jordbruk, gruvindustri och prostitution.  

 

 

 

Källor: nationalencyklopedin, amnesty, free the slaves, anti-slavery, us government och national geographic.


> Tipsa en vän


Användarinloggning

quistbergh.se nyhetsbrev