Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/60/125060/quistbergh.se/public_html/includes/file.inc on line 645 Vapenexport - så funkar det | quistbergh.se

Vapenexport - så funkar det

En version av denna text har tidigare publicerats i: Boken "En hjälpande hand" (Göranson/Krantz/Quistbergh, Atlas 2010). Texten © författaren/författarna. För eftertryck krävs tillstånd från författaren/författarna. Men om du vill skriva ut och läsa artikeln eller ge den till en god vän går det givetvis bra. De är till för att spridas. Om du har frågor, gå till kontakt.
Dokumentadress: [http://www.quistbergh.se/view/1672]
Tipsa en vän om denna artikel, klicka här. Skriv ut denna artikel, klicka här.

I Sverige är det förbjudet att tillverka och sälja vapen till andra länder. Men det finns undantag. De som kan tänja på lagen är Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP). Och det gör ISP ofta.

Text: Fredrik Quistbergh


År 1996 ombildas Krigsmaterielinspektionen till Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP). ISP är en enrådsmyndighet, vilket betyder att den nuvarande Generaldirektören Andreas Ekman Duse ensam ansvarar för myndighetens beslut. Vid ombildningen höjs många kritiska röster. De menar att regeringen på detta sätt smiter undan sitt ansvar och gömmer sig bakom en myndighet utan politisk kontroll. Efter mycket debatt beslutar riksdagen att ISP ska lämna över ärenden av "principiell betydelse eller annan särskild vikt" till regeringen. Men den här anvisningen har ISP struntat i. Under åren 2001 till 2004 ger ISP tillstånd till krigsmaterielexport i 5 626 fall. Inte i något av dessa fall överlämnas beslutet till regeringen. Dock finns det politisk insyn i myndighetens arbete. Exportkontrollrådet (EKR) sammanträder ungefär en gång i månaden och är ett parlamentariskt rådgivande organ. I rådet sitter delegater från samtliga riksdagspartier. Ordförande är ISP:s Generaldirektör Andreas Ekman Duse.

Till sin hjälp har EKR lagen om krigsmateriel och regeringens riktlinjer om vapenexport. Men lagen förklarar inte vilka länder som får köpa vapen av Sverige. Utan den säger att varje försäljningstillstånd är ett undantag som bara får beviljas "om det finns säkerhets- eller försvarspolitiska skäl för det, och det inte strider mot Sveriges utrikespolitik". Regeringens riktlinjer säger att Sverige inte bör sälja vapen till
    •    stat som befinner sig i väpnad konflikt med annan stat,
    •    stat som är invecklad i internationell konflikt som kan befaras leda till väpnad konflikt,
    •    stat som har inre väpnade oroligheter, eller till
    •    stat där omfattande och grova kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer.
Men i verkligheten exporterar Sverige vapen både till länder i krig och länder som allvarligt kränker mänskliga rättigheter. Här är några exempel.

Länder som grovt kränker de mänskliga rättigheterna - som Sverige exporterat vapen till:
Saudiarabien - En diktatur där det inte är tillåtet att offentligt kritisera islam eller kungafamiljen. Tortyr förekommer i form av piskning och amputering.
Pakistan - Systematiska övergrepp: Tortyr, försvinnanden och en väpnad inre konflikt.
Thailand - Utomrättsliga avrättningar, dödsstraff, systematisk diskriminering av etniska minoriteter och migrantarbetare.

Länder i krig - som Sverige exporterat vapen till:
USA - Omfattande vapenleveranser trots krig i Libanon, Nicaragua, Afghanistan och Irak.
Burma - 1983 fick Burma en leverans av granatgeväret Carl Gustaf. Samma år dödades 2 400 gerillasoldater av militärjuntan.
Iran och Irak - Under kriget mellan Iran och Irak smugglade Bofors stora mängder krut till Iran. Samtidigt levererades ammunition och sprängmedel till Irak. Upp till en miljon människor dödades i
kriget.

Hur är detta möjligt? Jo, enligt lagen får ju undantag göras. Riktlinjerna kan alltså övertrumfas om ISP:s Generaldirektör tycker att det finns säkerhets- eller försvarspolitiska skäl.

 

Ordlista á la ISP
När Krigsmaterielinspektionen ombildades till Inspektionen för Strategiska Produkter innebar det även en språklig omsvängning. Denna strategi har även använts inom andra områden. Här är några exempel på språkliga justeringar:

Då                                                      Nu

Krigsmakten                                        Försvarsmakten
Krigsmaterielinspektionen (KMI)            Inspektionen för strategiska produkter (ISP)
Krigsmaterielinspektör                          Generaldirektör
Krigsmateriel                                       Försvarsmateriel

 

 

Läs mer:

www.isp.se

Lagen om krigsmateriel

Riktlinjer för vapenexport


> Tipsa en vän


Användarinloggning

quistbergh.se nyhetsbrev